פיתוח תכניות הטמעה לרשויות מקומיות בתחום תחבורה חכמה ותחליפי דלקים

ofir-ron

המנהלת לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה מעוניינת לעודד יצירת תכניות הטמעה ברשויות מקומיות באמצעות שיתוף פעולה בין מגזרי

:מטרות המהלך

גיבוש ידע להגשה עתידית לפרויקטים בתחומי תחליפי הדלקים ותחבורה החכמה*

יצירת מאגר תכניות הטמעה בתחומי תחליפי דלקים ותחבורה חכמה*

עידוד יצירת שיתופי פעולה בין מגזריים במרחב השלטון המקומי בתחומי תחליפי דלקים ותחבורה חכמה*

הרחבת מעגל ההשפעה והשחקנים בתחומי תחליפי דלקים ותחבורה חכמה ברשויות מקומיות*

…לפירוט המלא של התכנית ומסמכים להגשה

פיתוח תכניות הטמעה לרשויות מקומיות

הסבר קצר על פיתוח תכניות הטמעה לרשויות מקומיות 

 

 

 

 

 

 

Font Resize