עיריית חיפה – טעינת רכב חשמלי מאנרגיה סולארית – סיכום הפרוייקט

ofir-ron
Font Resize