Annual Events

!!!יום עיון לרשויות מקומיות 2019 – משתפים ידע
25.07.19
מצגות - יום עיון לרשויות מקומיות בנושא תחבורה חכמה ותחליפי דלקים, 2019   מהפכת התחבורה החכמה - דניאלה גרא מרגליות - סגנית ראש מנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה תכנית הפיילוטים בתחבורה חכמה - שמרת שורץ - מנהלת בכירה, פיתוח עסקי בזירת צמיחה, הרשות לחדשנות  הטמעה וחדשנות ברשויות מקומיות-  אור צ'קרוב - אקומושן מכרז אופנים שיתופיות, הרצליה כמקרה בוחן - יובל כרם - ,יועץ כלכלי ומדיניות,יועץ למכרז אופניים שיתופיים, עיריית הרצליה גז טבעי לתחבורה בישראל  - נחום יהושע - כלכלן ראשי, מינהל הדלק והגז, משרד האנרגיה מכרז משאיות גז טבעי - חיפה כמקרה בוחן - גיל עטיה - מנהל אגף תברואה, עיריית חיפה תכנית הורייזון 2020 - קולות קוראים לעיריות, אופיר וולטש - ראש תחום תחבורה בהורייזון 2020 איסרד ניידות חשמלית - מגמות ורגולציה,  דניאל צוקר - ראש תחום שוק מקומי, מנהלת לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה פרישת עמדות ברשויות מקומיות, עידן ליבס - מוסד שמואל נאמן רכב חשמלי שיתופי - חיפה כמקרה בוחן, יניר ששון - מנהל פרוייקטים טכנולוגיים, עיריית חיפה הנעות חלופיות בתחבורה ציבורית, יעל קוז'וקרו - ראש תחום פרויקטים במנהלת פרויקטים ותחבורה חכמה, משרד התחבורה
Read More
The Conference for Science and Environment
13.10.16
Read More
Starter Days
Read More
Ecomotion Main Event
Read More
Samson Prize
Read More
Fuel Choices and Smart Mobility Summit
Read More
Font Resize